„Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać ciebie”
Dale Carnegie

Warsztat ma na celu poruszenie kluczowych zagadnień związanych z rolą sprzedaży i marketingu w hotelu i obejmuje najważniejsze zagadnienia począwszy od aspektów tworzenia strategicznego planu sprzedażowo-marketingowego, poprzez zarządzanie sprzedażą, kreowanie działań marketingowych stymulujących sprzedaż, kluczowe techniki sprzedaży, a kończąc na profesjonalnej obsłudze Gościa hotelowego.

Szkolenie rekomendowane jest dla osób już pracujących w strukturach sprzedażowo-marketingowych w hotelu.

Poznaj tajniki sprzedaży i marketingu i świadomie podejmuj decyzje!

PROGRAM WARSZTATÓW

1. Marketing czy sprzedaż? / Sprzedaż czy marketing?

 • wprowadzenie do kluczowych zagadnień marketingowo-sprzedażowych (podstawowe definicje, podobieństwa i różnice)
 • zarządzanie działem sprzedaży i marketingu w hotelu (funkcje i zakresy obowiązków pracowników oraz osób zarządzających działem, organizacja codziennej pracy)
 • „W świecie raportów” – ćwiczenie z zakresu kontroli i monitoringu efektywności prowadzonych działań marketingowo-sprzedażowych.

2. Strategia sprzedażowo-marketingowa – projektowanie

 • analiza mikro i makrootoczenia:
  • analiza obecnej sytuacji marki/produktu (aktywność marketingowa, reputacja firmy, siła brandu)
  • analiza konkurencji i rynku (z wykorzystaniem narzędzi Balanced Score Card, 5 sił Portera, macierzy Ansoffa, analizy SWOT/TOWS)
  • analiza konsumenta (segmentacja i pozycjonowanie na rynku, analiza potrzeb konsumentów)
 • charakterystyka oferty obiektu hotelowego – czyli wiem co sprzedaję!
 • poszukiwanie unikalnych cech oferowanego produktu hotelowego

3. Skuteczna strategia sprzedażowo-marketingowa – krok po kroku

 • budżet sprzedażowo-marketingowy i harmonogram wykonawczy
 • wdrażanie, monitorowanie i realizacja strategii sprzedażowo-marketingowej (w tym planów marketingowych wykonawczych)

4. Metody skutecznego pozyskiwania klientów

 • jak dotrzeć do naszych potencjalnych klientów biznesowych, turystycznych, biur podroży? (od biur podróży po „meeting plannerów”, „wedding plannerów”, organizacje rządowe i indywidualnych konsumentów)
 • aktywna sprzedaż – podstawowe etapy prowadzenia procesu sprzedażowego z klientem
 • wpływ wysokiej jakości obsługi na prowadzenie efektywnych działań sprzedażowych i pozyskiwanie nowych Gości (w tym na wynik finansowy obiektu hotelowego)
 • zarządzanie obsługą klienta i jej jakością (koncepcja Customer Relationship Management – CRM vs Customer Experience Management – CEM, „chwile prawdy”, pracownicy hotelu jako klienci wewnętrzni)

5. Specyfika obsługi klienta w branży turystycznej

 • psychologiczne aspekty obsługi Gościa w branży usługowej
 • podstawy komunikacji proklienckiej (komunikacja werbalna i niewerbalna)
 • typy klientów i strategie ich obsługi (jak prowadzić efektywne rozmowy z poszczególnymi rodzajami gości oraz skutecznie zaspokajać ich potrzeby?)
 • znaczenie i sposoby odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
 • zarządzanie pobytem gościa w obiekcie hotelowym (generowanie przychodów ze sprzedaży usług dodatkowych w obiekcie – własnych i outsourcowanych)
 • account management – zarządzanie kluczowymi klientami w hotelu

6. Marketing B2B i B2C – czyli słów kilka o współczesnym marketingu sprzedażowym:

 • strategia marketingu bezpośredniego: telemarketing, cross- i upselling
 • marketing eventów i targów – od spacerowicza po kupującego!
 • pozyskiwanie leadów sprzedażowych dzięki skutecznej komunikacji on-line (social media, e-mail marketing, marketing automation)
 • PR w służbie sprzedaży – czyli w jaki sposób wykorzystać działania wizerunkowe, aby zwiększyć sprzedaż?

7. Proces podejmowania decyzji zakupowych przez Gości hotelowych:

 • gdzie klienci poszukują informacji o naszym hotelu
 • kanały dystrybucji oferty hotelowej (dystrybucja tradycyjna i elektroniczna)
 • „Mój hotel widoczny w sieci internetowej” – case study

8. Najnowsze trendy w marketingu usług hotelowych (social media, SEM, geotargeting i wiele innych)

Metody szkoleniowe

 • wykład i prezentacja trenerska
 • ćwiczenia warsztatowe indywidualne i zespołowe
 • prezentacja studiów przypadku (case study)
 • symulacje praktycznych zdarzeń zawodowych
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • zajęcia warsztatowe na przykładach obiektów uczestników

Główne korzyści:

 • zwiększenie skuteczności prowadzonych działań sprzedażowych
 • poznanie zasad planowania i realizacji działań marketingowych
 • pozyskanie informacji o aktualnych trendach w marketingu i sprzedaży

Informacje organizacyjne:

Trener Dagmara Plata-Alf
Liczba dni 2 dni szkoleniowe (16h)+ możliwość konsultacji z trenerem w tematyce warsztatów do 14 dni od daty zakończenia szkolenia (gwarantowana 1h dla każdego uczestnika w formie webinarium)
Koszt 1990 zł netto
Termin ustalany indywidualny
Miejsce Warszawa

Zapisz się